Information

ระเบียบการ การประกวด Thai Supermodel Contest 2018

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ผู้จัดการประกวด ไทยซูเปอร์โมเดล คอนเทสต์ 2018 กำหนดระเบียบการไว้ ดังนี้

 1. วัตถุประสงค์ของการจัดการประกวดฯ
  1. เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง ไทยซูเปอร์โมเดล 2018
  2. เพื่อให้การประกวด ไทยซูเปอร์โมเดล 2018 เป็นเวทีประกวดนางแบบในระดับประเทศ
  3. เพื่อส่งเสริมอาชีพนางแบบของไทยให้เข้าสู่ระดับสากล
  4. เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสในการก้าวสู่วงการบันเทิง
 2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด
  1. เพศหญิง สัญชาติไทย
  2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 24 ปี เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2537 - 31 ธันวาคม 2545
   กรณีที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง
  3. กำหนดส่วนสูงต้องไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร
  4. ไม่มีสัญญาผูกพันกับโมเดลลิง คณะ หรือหน่วยงานอื่นที่ใกล้เคียงในสายงานนางแบบและการแสดง
  5. ต้องมีสถานะโสด ไม่เคยผ่านการสมรส-งานเลี้ยง/พิธีแต่งงาน จดทะเบียนสมรส การใช้ชีวิตคู่ฉันสามี-ภรรยา ไม่เคยตั้งครรภ์ และ/หรือให้กำเนิดบุตรมาก่อนแต่อย่างใด
  6. ต้องไม่เคยถ่ายภาพศิลป์กึ่งเปลือย/โป๊เปลือย หรือภาพที่เข้าข่ายล่อแหลม ตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ หรือแพร่ภาพผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาก่อน
  7. ต้องไม่เคยประกอบอาชีพ รับงานพิเศษ หรือมีความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจเสื่อมเสียต่อจารีตประเพณีอันดีงามของสังคม

  ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกมากขึ้นสำหรับผู้สนใจสมัครประกวด ไทยซูเปอร์โมเดล 2018 สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ ตามรายละเอียดและขั้นตอน ดังนี้

  • 1. เข้าเว็บไซต์ http://tsm.ch7.com
  • 2. คลิกเข้าสู่เมนู Online Register
  • 3. กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร จากนั้นทำตามขั้นตอน
  • 4. ผู้สมัครนำหลักฐานมาในวันรับสมัครและคัดเลือก
 3. การสมัครเข้าประกวด

  สมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐาน คือ บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  วันรับสมัคร

  • วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เปิดรับสมัคร เวลา 13.00-16.00 น. ลานอีเดน เซ็นทรัลเวิลด์
  • วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เปิดรับสมัคร เวลา 10.30-13.00 น.
 4. กำหนดการและสถานที่ประกวดรอบตัดสิน

  วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
  ที่ห้องบางกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

 5. การแสดงตนผู้ผ่านเข้ารอบแรก

  ผ่านการพิจารณาเข้ารอบทุกคนจะได้รับการนัดหมายจากเจ้าหน้าที่กองประกวดฯ โดยต้องมาแสดงตัวต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ลานอีเดน เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อทำการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ 20 คน โดยต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย ทั้งนี้ ไม่ต้องแต่งหน้า ทำผม เนื่องจาก ทางกองประกวดฯ จัดเตรียมช่างแต่งหน้าและช่างทำผม เพื่อดูแลผู้ผ่านเข้ารอบทุกคน

 6. การแสดงตนผู้เข้ารอบ 20 คน

  ผ่านเข้ารอบ 20 คน ต้องทำกิจกรรมต่างๆ ที่กองประกวดฯ กำหนดไว้ โดยวันและเวลาจะนัดหมายต่อไป

 7. การฝึกซ้อมและร่วมกิจกรรม

  เข้าประกวดทั้ง 20 คน จะต้องร่วมกิจกรรมตามที่กองประกวดฯ นัดหมายทุกครั้ง เพื่อทำการฝึกซ้อมและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่กองประกวดฯ จัดไว้โดยพร้อมเพรียงกันทั้ง 20 คน จนเสร็จสิ้นการประกวดฯ และร่วมงานเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการฯ ผู้สนับสนุน และแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับตำแหน่ง

 8. การแต่งกายในการประกวด

  ในการประกวดทุกรอบ ผู้เข้าประกวดจะต้องแต่งกายในชุดซึ่งกองประกวดฯ จัดหาให้ พร้อมหมายเลขที่กองประกวดฯ จัดไว้ให้เท่านั้น

 9. การเสริมสวย

  การเสริมสวยใบหน้าและทรงผม ทางกองประกวดฯ ได้จัดหาผู้เชี่ยวชาญมาจากสถาบันเสริมความงามที่มีชื่อเสียงให้แก่ผู้เข้าประกวดทั้ง 20 คน โดยผู้เข้าประกวดทุกคนต้องเสริมสวยในสถานที่ที่กองประกวดฯ กำหนดไว้เท่านั้น กองประกวดฯ จะไม่อนุญาตให้พี่เลี้ยง/ช่างเสริมสวยที่ไม่ใช่ตัวแทนของกองประกวดฯ เข้าไปบริเวณห้องพักหลังเวทีโดยเด็ดขาด

 10. กองประกวดฯ แบ่งการคัดเลือก ดังนี้

  คัดเลือกรอบแรก

  • วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ลานอีเดน เซ็นทรัลเวิลด์
  • วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 โซน B เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

  คัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 20 คน

  • วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ลานอีเดน เซ็นทรัลเวิลด์

  รอบซ้อมใหญ่

  • วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

  รอบตัดสิน

  • วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
 11. การตัดสิน

  การตัดสินการประกวดกระทำโดยคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 12. รางวัลสำหรับผู้เข้าประกวด ไทยซูเปอร์โมเดล คอนเทสต์ 2018
  1. ไทยซูเปอร์โมเดล 2018 จะได้รับรางวัล ดังนี้
   • ได้รับเงินรางวัล 500,000 บาท
   • รถยนต์ มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต รุ่น 2WD GLS-LTD
   • กิฟเซต จาก บีโอเร เมคอัพ รีมูฟเวอร์
   • บัตรกำนัลสปา เซ็นวารี จากโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
   • เครื่องประดับ SYMPHONYจำนวน 1 รางวัล
   • นาฬิกา ANNE KLEIN จำนวน 1 รางวัล
   • ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง Arty Professional by BSC
   • รองเท้า บีเอสซี
  2. ผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย (ยกเว้นผู้ได้รับตำแหน่งไทยซูเปอร์โมเดล 2018)
   • ได้รับเงินรางวัลคนละ 40,000 บาท
  3. ผู้เข้ารอบ 20 คน (ยกเว้นผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย) ที่ร่วมกิจกรรมบนเวทีในวันประกวดฯ
   • ได้รับเงินรางวัลคนละ 20,000 บาท
   • รองเท้า บีเอสซี คนละ 2 คู่
  4. ผู้ได้รับตำแหน่งพิเศษ
   • Photogenic Model
    • ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท
    • กิฟเซต จาก บีโอเร เมคอัพ รีมูฟเวอร์
    • กิฟเซต จากเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูป ดอกบัวคู่
    • บัตรกำนัลสปา เซ็นวารี จากโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
    • เครื่องประดับ SYMPHONY จำนวน 1 รางวัล
    • นาฬิกา ANNE KLEIN จำนวน 1 รางวัล
    • ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง Arty Professional by BSC
    • กิฟเซต จาก CHALACHOL BANGKOK
    • รองเท้า บีเอสซี
   • ตำแหน่งพิเศษ ผิวสวยใส สุขภาพดี โดยบีโอเร
    • ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท
    • กิฟเซต จาก บีโอเร เมคอัพ รีมูฟเวอร์
   • ตำแหน่งพิเศษ สาวมั่นใจ ใส่ใจสุขภาพ โดยเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูป ดอกบัวคู่
    • ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท
    • กิฟเซต จาก เครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูป ดอกบัวคู่
   • Digital's Choice
    • ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท
    • กิฟเซต จาก บีโอเร เมคอัพ รีมูฟเวอร์
    • บัตรกำนัลสปา เซ็นวารี จากโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
    • เครื่องประดับ SYMPHONY จำนวน 1 รางวัล
    • นาฬิกา ANNE KLEIN จำนวน 1 รางวัล
    • ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง Arty Professional by BSC
    • รองเท้า บีเอสซี

   รางวัลสำหรับผู้ชมทางบ้านที่ร่วมโหวต ตำแหน่ง Digital's Choice 2018

   • เครื่องประดับ SYMPHONYจำนวน 8 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท รวมมูลค่า 40,000 บาท
   • นาฬิกา แอนน์ ไคลน์ จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 4,590 บาท รวมมูลค่า 13,770 บาท
 13. สิทธิและผลประโยชน์ของผู้ที่ได้รับตำแหน่ง

  การทำนิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ ในการออกแสดงตน ถ่ายแบบ โฆษณาประชาสัมพันธ์ แสดงภาพยนตร์ หรือละครโทรทัศน์ ฯลฯ ของไทยซูเปอร์โมเดล 2018 จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกองประกวดฯ ในระหว่างดำรงตำแหน่ง และการเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงสถานีฯ โดยค่าตอบแทนในการที่ไทยซูเปอร์โมเดล 2018 ออกแสดงตน โฆษณาประชาสัมพันธ์ แสดงภาพยนตร์ หรือละครโทรทัศน์ ละครเวที เป็นสิทธิ์ของผู้ได้รับตำแหน่งไทยซูเปอร์โมเดล 2018

 14. การพ้นจากตำแหน่ง ไทยซูเปอร์โมเดล 2018 จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  • ลาออก
  • สมรส
  • มีครรภ์หรือให้กำเนิดบุตร
  • เสียชีวิต
  • คณะกรรมการซึ่งกองประกวดฯ แต่งตั้ง เห็นสมควรให้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
   • อาชีพหรือมีความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม
   • กระทำการอันขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน
   • เจ็บป่วยทางร่างกายหรือจิตใจ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
   • ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือความเชื่อถือในตำแหน่ง
   • เหตุอื่นๆ ที่คณะกรรมการฯ พิจารณาเฉพาะกรณีไป

กองประกวด ไทยซูเปอร์โมเดล คอนเทสต์ 2018