ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกสาวมั่น
เพื่อรับตำแหน่ง Digital’s Choice Digital’s Choice
ในเวทีการประกวด Thai Supermodel Contest 2018

เพียงกด like กด Share หรือ Comment คลิปผู้เข้าประกวดทาง Official Fanpage

ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ลุ้นรับของขวัญ ชุดเครื่องประดับ Symphony และ นาฬิกา ANNE KLEIN
 โหวตได้ตั้งแต่ วันที่ 1 - 22 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. 

วิธีการเล่น

บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด ได้เปิดโอกาสให้ลูกค้า แฟนคลับ หรือผู้ที่สนใจผู้ที่ชื่นชอบรายการและกิจกรรมของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ที่ใช้ช่องทาง Official Fanpage Thai Supermodel Contest โดยสามารถให้กำลังใจ (Vote) แก่ผู้เข้าประกวดในโครงการประกวด “ ไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์ 2018 ” ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 20 คน ในการค้นหาตำแหน่ง Digital's Choice โดยดำเนินการดังนี้

 1. กด Like 1 ครั้ง ได้รับ 1 สิทธิ์ (กด Like สูงสุด 20 ครั้งจากผู้เข้าประกวดทั้ง 20 คน จะได้รับสิทธิ์ 20 สิทธิ์)
 2. กด Share 1 ครั้ง และตั้งค่าเป็นสาธารณะ ได้รับ 1 สิทธิ์ (กด Share สูงสุด 20 ครั้งจากผู้เข้าประกวดทั้ง20 คน จะได้รับสิทธิ์ 20 สิทธิ์)
 3. พิมพ์ Comment 1 ครั้ง ได้รับ 1 สิทธิ์ (Comment สูงสุด 20 ครั้งจากผู้เข้าประกวดทั้ง 20 คน จะได้รับสิทธิ์ 20 สิทธิ์)

ทั้งนี้ผู้ร่วมสนุก 1 คนจะได้รับสิทธิ์สูงสุดไม่เกิน 60 สิทธิ์ต่อคน ผู้ร่วมสนุกทุกท่านมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโดยไม่จำกัดว่าจะคัดเลือกจากการโหวตของผู้ที่ได้รับตำแหน่งเท่านั้น กิจกรรมดังกล่าวไม่มีค่าบริการการโหวตร่วมสนุกแต่อย่างไร (บริษัทฯจะไม่ได้รับผลประโยชน์จากการร่วมสนุก และไม่มีการแบ่งผลประโยชน์กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด)

เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดบริษัทจะทำการประมวลข้อมูลรายชื่อของผู้ร่วมกิจกรรมออกจากระบบฐานข้อมูลพิมพ์ลงบนกระดาษตัดมาเป็นชิ้นส่วนโดยมีสักขีพยานตรวจสอบการพิมพ์ แล้วนำชิ้นส่วนสลากทั้งหมดมากองรวมกัน เพื่อจับรางวัลหาผู้โชคดีตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดต่อไป

สถานที่จับรางวัล

จับรางวัล ณ บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ระยะเวลาการเล่น

กำหนดวันจับรางวัล 1 ครั้ง ดังนี้
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 หรือวันที่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต (กรณีเป็นการอนุญาตหลังวันที่ 1 มีนาคม 2561) หมดเขตวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. จับรางวัลผู้โชคดีวันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ประกาศผลวันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 14.00น.

ของรางวัลมีดังนี้

ชุดเครื่องประดับ Symphony (ประกอบไปด้วย สร้อยคอ และ ต่างหู) จำนวน 8 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท รวมมูลค่า 40,000 บาท นาฬิกา ANNE KLEIN รุ่น 2246CRHY จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 4,590 บาท รวมมูลค่า 4,590 บาท นาฬิกา ANNE KLEIN รุ่น 2246CRNV จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 4,590 บาท รวมมูลค่า 4,590 บาท นาฬิกา ANNE KLEIN รุ่น 2246CRRD จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 4,590 บาท รวมมูลค่า 4,590 บาท รวมของรางวัลตลอดรายการจำนวน 11 รางวัล เป็นเงินทั้งสิ้น 53,770 บาท (ห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

มีเกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล
 1. ผู้ร่วมรายการสามารถกด Like กด Share หรือ Comment ได้อย่างละ 1 สิทธิ์ โดยผู้เล่น 1 คนสามารถรับ สิทธิ์สูงสุด 60 สิทธิ์ (Like สูงสุด 20 สิทธิ์ Share สูงสุด 20 สิทธิ์ และComment สูงสุด 20 สิทธิ์)
 2. ผู้ร่วมสนุกไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการร่วมกิจกรรม
 3. Comment ของผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นข้อความที่สุภาพ ไม่มีคำหยาบคาย ไม่ล่วงละเมิดสิทธิ์หรือพาดพิงถึงผู้อื่น และไม่ทุจริต กระทำผิดกฎหมาย และเงื่อนไขของกิจกรรม
 4. ในการคัดเลือกผู้โชคดี หากปรากฏเป็นผู้โชคดีที่เข้าร่วมกิจกรรมซ้ำซ้อนกัน ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 5. กิจกรรมค้นหาตำแหน่ง Digital's Choice นี้ ไม่มีผลต่อคะแนนการตัดสินผ่านเข้ารอบของคณะกรรมการจากเวที Thai Supermodel Contest 2018
 6. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ เพื่อแจ้งรายละเอียดการติดต่อรับรางวัล โดยต้องนำหลักฐานดังนี้มาแสดงเพื่อรับรางวัล
  • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดต่อขอรับรางวัล
  • Inbox จาก Facebook ที่ทางเจ้าหน้าติดต่อไป
 7. การติดต่อรับของรางวัล ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเดินทางมารับรางวัลด้วยตัวเอง ที่บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในเวลาทำการ 09.00 น. - 17.00น. และจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (รวม 12%) จากมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544 โดยจะเรียกเก็บในวันและสถานที่ที่ผู้โชคดีมารับของรางวัล
 8. จับรางวัลผู้โชคดี วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 10.00น. และประกาศผลบน Official Fanpage Thai Supermodel Contest วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. หากผู้โชคดีไม่มาติดต่อรับของรางวัลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี และหากพ้น 30 วันจะถือเป็นการสละสิทธิ์บริษัทจะเรียกผู้โชคดีลำดับถัดไปมารับรางวัลแทน และหากพ้น 30 วันอีก บริษัทจะมอบของรางวัลดังกล่าวให้แก่องค์กรการกุศลต่อไป
 9. ผู้โชคดีรับของรางวัลตามที่กำหนดของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้ และ ไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ
 10. 1พนักงานบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 11. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเอกฉันท์ เด็ดขาด และสิ้นสุด
 12. ในการคัดเลือกผู้โชคดี หากปรากฏเป็นผู้โชคดีที่เข้าร่วมกิจกรรมซ้ำซ้อนกัน ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว คณะกรรมการจะจับรายชื่อผู้โชคดีรายใหม่ทดแทนต่อไป
 13. ช่วงระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม – วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น.
 14. กติกาการตัดสินทางบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดนำมากองรวมกันไว้และสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดทั่วกันแล้วโยนขึ้นอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน

“ใบอนุญาตเล่นแถมพกหรือเสี่ยงโชคตามกฎหมายการพนัน เลขที่ ๑๒๖/๒๕๖๑ ออกให้ ณ สำนักการสอบสวนและนิติกร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย”

Digital’s Choice model