Thai Supermodel TV 23 พ.ย.56 5/5

หลังจากสัปดาห์ที่แล้วผู้เข้าประกวดได้ทำภารกิจอย่างสุดความสามารถ แม้ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวัง แต่ทุกคนก็ได้เรียนรู้สิ่งสำคัญ ในทุกๆวินาทีของการเป็นนางแบบ ซึ่งภารกิจในวันนี้ ผู้เข้าประกวดจะเห็นลวดลายของสัตว์ชนิดต่างๆ รวมไปถึงหน้ากาก และใบหน้าของพวกเธอแล้ว ซึ่งภารกิจนี้คือการเพ้นท์ลาย โดยใช้สีสันของเครื่องสำอางระบายลงบนใบหน้า แต่เรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของใบหน้าเท่านั้น โจทย์คือหนึ่งลายต่อหนึ่งใบหน้าของผู้เข้าประกวด โดยลายที่ว่านี้ก็ต้องเป็นลายของสัตว์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เสือ ม้าลาย ผีเสื้อ นกยูง และงูสุดท้ายเมื่อเพ้นท์ลายลงบนใบหน้าเรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าประกวดแต่ละคน จะต้องโพสสีหน้า อารมณ์ ความรู้สึก เพื่อถ่ายภาพนิ่ง