VDO 360 บรรยากาศในห้องแต่งตัว รอบคัดเลือก 20 คน

บรรยากาศในห้องแต่งตัวของผู้เข้าประกวด Thai Supermodel Contest 2018 ในรอบคัดเลือก 20 คน โดยคัดจากผู้สมัครที่ผ่านรอบแรกทั้ง 101 คน เพื่อเฟ้นหาสาวมั่นเพียง 20 คนสุดท้ายบนเวทีการประกวด Thai Supermodel Contest 2018