การค้นหาตำแหน่งพิเศษ Photogenic Model ของการประกวด Thai Supermodel Contest 2018

การค้นหาตำแหน่งพิเศษ Photogenic Model ของการประกวด Thai Supermodel Contest 2018 ณ Terminal 21