ภาพบรรยากาศกิจกรรม Acting Workshop

October 10, 2016

20 สาวมั่นทันสมัยจากเวทีการประกวด Thai Supermodel Contest 2016 ร่่วมกิจกรรมละลายพฤติกรรม การแสดงต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเดินแบบและพัฒนาบุคลิกภาพ ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 

Relate News