สาวมั่นทันสมัยทั้ง 20 คนจากเวที Thai Supermodel Contest 2015 เรียนเดินแบบกับครูอ๋ม อาภาศิริ

December 2, 2015

     20 สาวผู้เข้าประกวดจากเวที Thai Supermodel Contest 2015 เรียนเดินแบบกับครูอ๋ม อาภาศิริ โดยครูอุ๋มได้สอนเดินแบบตั้งแต่พื้นฐาน แนะนำเทคนิคต่าง ๆ และยังเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้ทั้ง 20 ผู้เข้าประกวด เพื่อให้สาว ๆ มาปรับใช้ในการเดินแบบได้อย่างมืออาชีพ 

Relate News