Arin Tacharuangumporn
01

Arin

Tacharuangumporn

ชื่อ : อริญชย์ เตชะเรืองอัมพร
ชื่อเล่น : โนอาร์
อายุ : 16 ปี 
ส่วนสูง : 176 ซม.
น้ำหนัก : 56 กก.
การศึกษา : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

Oliver Riman
02

Oliver

Riman

ชื่อ : โอลิเวอร์  ไรมันน์
ชื่อเล่น : โอบี
อายุ : 16 ปี
ส่วนสูง : 180 ซม.
น้ำหนัก : 64 กก.
การศึกษา : โรงเรียน เชียงใหม่คริสเตียน 

Micheal Vandercasteele
03

Micheal

Vandercasteele

ชื่อ : ไมเคิล ฟันเดอคาสเตเลอร์
ชื่อเล่น : ไมเคิล
อายุ : 14 ปี
ส่วนสูง : 174 ซม.
น้ำหนัก : 65 กก.
การศึกษา : โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา

Siwat Jumlongkul
04

Siwat

Jumlongkul

ชื่อ : ศิวัช จำลองกุล
ชื่อเล่น : มาร์ค
อายุ : 16 ปี
ส่วนสูง : 178 ซม.
น้ำหนัก : 58 กก.
การศึกษา : โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

Theethat Suk-im
05

Theethat

Suk-im

ชื่อ : ธีธัต สุขอิ่ม
ชื่อเล่น : ดรีม
อายุ : 15 ปี
ส่วนสูง : 172 ซม.
น้ำหนัก : 58 กก.
การศึกษา : โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

Sahatsawat Punyachokpaisan
06

Sahatsawat

Punyachokpaisan

ชื่อ : สหัสวรรษ  ปัญญาโชคไพศาล
ชื่อเล่น : คอมพิวเตอร์
อายุ : 17 ปี
ส่วนสูง : 183 ซม.
น้ำหนัก : 70 กก.
การศึกษา : โรงเรียนพัทลุง

Hatsawat Tansiwarat
07

Hatsawat

Tansiwarat

ชื่อ : หัสวรรษ ตันศิวรัตน์
ชื่อเล่น : คอนเน่
อายุ : 16 ปี
ส่วนสูง : 185 ซม.
น้ำหนัก : 63 กก.
การศึกษา : วิทยาลัยดรุณาพาณิชย์

Paktawan Netkhunjorn
08

Paktawan

Netkhunjorn

ชื่อ : ภัคตะวัน เนตรขุนจร
ชื่อเล่น : ตะวัน
อายุ : 17 ปี
ส่วนสูง : 172 ซม.
น้ำหนัก : 64 กก.
การศึกษา : โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์

Thakrit Chaiwut
09

Thakrit

Chaiwut

ชื่อ : ธกฤต ไชยวุฒิ
ชื่อเล่น : เชลล์
อายุ : 16 ปี
ส่วนสูง : 185 ซม.
น้ำหนัก : 67 กก.
การศึกษา : โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

Pataraphichanant Suntornprasert
10

Pataraphichanant

Suntornprasert

ชื่อ : ภัทรพิชชานันท์  สุนทรประเสริฐ
ชื่อเล่น : เพอร์เฟค
อายุ : 15 ปี
ส่วนสูง : 183 ซม.
น้ำหนัก : 69 กก.
การศึกษา : โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

Thammarit Rukkaetkit
11

Thammarit

Rukkaetkit

ชื่อ : ธัมมฤทธิ์   รักเกตุกิจ
ชื่อเล่น : บอส
อายุ : 15 ปี
ส่วนสูง : 178 ซม.
น้ำหนัก : 52 กก.
การศึกษา : โรงเรียนเชียงรายวิทยา

Natthapat Jiraphawasut
12

Natthapat

Jiraphawasut

ชื่อ : ณัฐภัทร   จิรภาวสุทธิ์
ชื่อเล่น : ไบร์ท
อายุ : 17 ปี
ส่วนสูง : 177 ซม.
น้ำหนัก : 63 กก.
การศึกษา : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล