VIEW ALL
 • ถ่ายทำสูจิบัตร Smart Boy 2015
  28 ตุลาคม 2558
  ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 • ถ่ายทำสูจิบัตร Thai Supermodel Contest 2015
  29 ตุลาคม 2558
  ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 • กิจกรรม ดัชมิลล์
  2 พฤศจิกายน 2558
  ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 • WORK SHOP กับ AIS
  4 พฤศจิกายน 2558
  ณ AIS Tower
 • Editors’ Choice และงานแถลงข่าว
  17 พฤศจิกายน 2558
  ณ Central World
 • รอบซ้อมใหญ่
  8 ธันวาคม 2558
  ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
 • รอบตัดสิน
  9 ธันวาคม 2558
  ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

โลดแล่นไปในโลกแห่งวงการแฟชั่นผ่าน Mobile Application ชั้นนำ ดังต่อไปนี้ ......

Thai Supermodel Contest 2015

Thai Supermodel Camera

VIEW ALL
 • คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครเข้าประกวด

  สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ผู้จัดการประกวด ไทยซูเปอร์โมเดล คอนเทสต์ 2015 กำหนดระเบียบการไว้ ดังนี้

  1. วัตถุประสงค์ของการจัดการประกวด
  1.1 เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง ไทยซูเปอร์โมเดล 2015
  1.2 เพื่อให้การประกวด ไทยซูเปอร์โมเดล 2015 เป็นเวทีประกวดนางแบบในระดับประเทศ
  1.3 เพื่อส่งเสริมอาชีพนางแบบของไทยให้เข้าสู่ระดับสากล
  1.4 เพื่อค้นหาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดระดับสากล
  1.5 เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสในการก้าวสู่วงการบันเทิง

  2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด
  2.1 เพศหญิง สัญชาติไทย
  2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 24 ปี เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2534 ถึง 31 ธันวาคม 2542
  กรณีที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง
  2.3 กำหนดส่วนสูง ไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร
  2.4 ไม่มีสัญญาผูกพันกับโมเดลลิง คณะ หรือหน่วยงานอื่นที่ใกล้เคียงในสายงานนางแบบและการแสดง
  2.5 ต้องมีสถานะโสด ไม่เคยผ่านการสมรส-งานเลี้ยง/พิธีแต่งงาน จดทะเบียนสมรส การใช้ชีวิตคู่ฉันสามี-ภรรยา ไม่เคยตั้งครรภ์ และ/หรือให้กำเนิดบุตรมาก่อนแต่อย่างใด
  2.6 ต้องไม่เคยถ่ายภาพศิลป์กึ่งเปลือย/โป๊เปลือย หรือภาพที่เข้าข่ายล่อแหลม ตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ หรือแพร่ภาพผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาก่อน
  2.7 ต้องไม่เคยประกอบอาชีพ รับงานพิเศษ หรือมีความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจเสื่อมเสียต่อจารีตประเพณีอันดีงามของสังคม

  3. การสมัครเข้าประกวด
  สมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐาน คือ บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร
  วันรับสมัคร
  - วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 เปิดรับสมัคร เวลา 10.00-13.00 น. ที่เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9
  - วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 เปิดรับสมัคร เวลา 10.00-13.00 น. ที่บางนาฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา บางนา
  - วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558 เปิดรับสมัคร เวลา 10.00-13.00 น. ที่ลานอีเดน 1 เซ็นทรัลเวิลด์

  ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกมากขึ้นสำหรับผู้สนใจสมัครประกวด ไทยซูเปอร์โมเดล 2015 สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ได้
  ตามรายละเอียดและขั้นตอนดังนี้
  1. เข้าเว็บไซต์ http://tsm.ch7.com
  2. คลิกเข้าสู่เมนู Register Online
  3. กรอกข้อมูลส่วนตัว ของผู้สมัคร จากนั้นทำตามขั้นตอน
  ผู้สมัครนำหลักฐานมาในวันรับสมัครและคัดเลือก

  4. กำหนดการและสถานที่ประกวดรอบตัดสิน
  วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
  ที่ห้องบางกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

  5. การแสดงตนผู้ผ่านเข้ารอบแรก
  ผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารอบทุกคนจะได้รับการติดต่อยืนยันจากเจ้าหน้าที่กองประกวดฯ โดยต้องมาแสดงตัวต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 ที่ห้องบางกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เพื่อทำการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ 20 คน โดยต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

  6. การแสดงตนผู้เข้ารอบ 20 คน
  ผู้ผ่านเข้ารอบ 20 คน ต้องทำกิจกรรมต่างๆ ที่กองประกวดฯ กำหนดไว้ โดยวันและเวลาจะนัดหมายต่อไป

  7. การฝึกซ้อมและร่วมกิจกรรม
  ผู้เข้าประกวดทั้ง 20 คน จะต้องร่วมกิจกรรมตามที่กองประกวดฯ นัดหมายทุกครั้ง เพื่อทำการฝึกซ้อมและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่กองประกวดฯ จัดไว้โดยพร้อมเพรียงกันทั้ง 20 คน จนเสร็จสิ้นการประกวดฯ และร่วมงานเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการฯ ผู้สนับสนุน และแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับตำแหน่ง

  8. การแต่งกายในการประกวด
  ในการประกวดทุกรอบ ผู้เข้าประกวดจะต้องแต่งกายในชุดซึ่งกองประกวดฯ จัดหาให้ พร้อมหมายเลข ที่กองประกวดฯ จัดไว้ให้เท่านั้น

  9. การเสริมสวย
  การเสริมสวยใบหน้าและทรงผม ทางกองประกวดฯ ได้จัดหาผู้เชี่ยวชาญมาจากสถาบันเสริมความงามที่มีชื่อเสียงให้แก่ผู้เข้าประกวดทั้ง 20 คน โดยผู้เข้าประกวดทุกคนต้องเสริมสวยในสถานที่ที่กองประกวดฯ กำหนดไว้เท่านั้น กองประกวดฯ จะไม่อนุญาตให้พี่เลี้ยง/ช่างเสริมสวยที่ไม่ใช่ตัวแทนของกองประกวดฯ เข้าไปบริเวณห้องพักหลังเวทีโดยเด็ดขาด

  10. กองประกวดฯ แบ่งการคัดเลือก ดังนี้

  คัดเลือกรอบแรก
  วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9
  วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 บางนาฮอลล์ เซ็นทรัลบางนา
  วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558 ลานอีเดน 1 เซ็นทรัลเวิลด์่

  คัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 20 คน
  วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 ที่ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
  ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

  รอบซ้อมใหญ่
  วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 ที่ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
  ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

  รอบตัดสิน ไทยซูเปอร์โมเดล 2015
  วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 ที่ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
  ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

  11. การตัดสิน การตัดสินการประกวดกระทำโดยคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

  12. รางวัลสำหรับผู้เข้าประกวด ไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์ 2015
  12.1 ไทยซูเปอร์โมเดล 2015 จะได้รับรางวัลดังนี้
  - ได้รับเงินรางวัล 500,000 บาท
  - รถยนต์ Nissan Juke 1.6 รุ่น Tokyo Edition
  - กิฟต์เซ็ต จาก Biore Makeup Remover
  - กิฟต์เซ็ต จากผลิตภัณฑ์ Pantene Pro-V
  - กิฟต์เซ็ต จาก Dutch Mill 4 in 1 Life plus
  - iPad mini 3 รุ่น wifi 64 GB
  - แพ็คเกจท่องเที่ยว มาเก๊า จาก การท่องเที่ยวมาเก๊าประจำประเทศไทย
  - บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพ ด้วยทุนประกัน 1 ล้านบาท
  - นาฬิกา ANNE KLEIN จำนวน 1 รางวัล
  - เครื่องประดับ Symphony จำนวน 1 รางวัล
  - ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง Arty Professional by BSC
  - กิฟต์เซ็ต จาก Chalachol Bangkok
  12.2 ผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย (ยกเว้นผู้ได้รับตำแหน่งไทยซูเปอร์โมเดล 2015)
  - ได้รับเงินรางวัลคนละ 40,000 บาท
  12.3 ผู้เข้ารอบ 20 คน (ยกเว้นผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย) ที่ร่วมกิจกรรมบนเวทีในวันประกวดฯ
  - ได้รับเงินรางวัลคนละ 20,000 บาท
  - บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม
  ให้กับผู้เข้ารอบ 20 คนตลอดระยะเวลาการประกวด ด้วยทุนประกันท่านละ 1 แสนบาท
  - รองเท้า BSC SHOES สนับสนุนรองเท้าให้กับ ผู้เข้ารอบทั้ง 20 คน 12.4 1 ใน ผู้ผ่านเข้ารอบ 20 คน มีโอกาสได้รับ ตำแหน่งพิเศษและรางวัล ต่อไปนี้

 • รางวัลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ สำหรับผู้เข้าประกวด

  ของรางวัลสำหรับตำแหน่งพิเศษ
  Editors’ Choice
  - ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท
  - กิฟต์เซ็ต จาก Biore Makeup Remover
  - กิฟต์เซ็ต จากผลิตภัณฑ์ Pantene Pro-V
  - กิฟต์เซ็ต จาก Dutch Mill 4 in 1 Life Plus
  - บัตรกำนัล สปา เซนวารี จาก โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
  - iPad mini 3 รุ่น wifi 64 GB
  - แพ็คเกจท่องเที่ยว มาเก๊า จาก การท่องเที่ยวมาเก๊าประจำประเทศไทย
  - บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพ
  ด้วยทุนประกัน 500,000 บาท
  - นาฬิกา ANNE KLEIN จำนวน 1 รางวัล
  - เครื่องประดับ Symphony จำนวน 1 รางวัล
  - ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง Arty Professional by BSC
  - กิฟต์เซ็ต จาก Chalachol Bangkok
  Photogenic Model
  - ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท
  - กิฟต์เซ็ต จาก Biore Makeup Remover
  - กิฟต์เซ็ต จากผลิตภัณฑ์ Pantene Pro-V
  - กิฟต์เซ็ต จาก Dutch Mill 4 in 1 Life Plus
  - บัตรกำนัล สปา เซนวารี จาก โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
  - iPad mini 3 รุ่น wifi 64 GB
  - แพ็คเกจท่องเที่ยว มาเก๊า จาก การท่องเที่ยวมาเก๊าประจำประเทศไทย
  - บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพ
  ด้วยทุนประกัน 500,000 บาท
  - นาฬิกา ANNE KLEIN จำนวน 1 รางวัล
  - เครื่องประดับ Symphony จำนวน 1 รางวัล
  - ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง Arty Professional by BSC
  - กิฟต์เซ็ต จาก Chalachol Bangkok
  Digital’s Choice
  - กิฟต์เซ็ต จาก Biore Makeup Remover
  - กิฟต์เซ็ต จากผลิตภัณฑ์ Pantene Pro-V
  - กิฟต์เซ็ต จาก Dutch Mill 4 in 1 Life Plus
  - บัตรกำนัล สปา เซนวารี จาก โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
  - บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพ
  ด้วยทุนประกัน 500,000 บาท
  - นาฬิกา ANNE KLEIN จำนวน 1 รางวัล
  - เครื่องประดับ Symphony จำนวน 1 รางวัล
  - ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง Arty Professional by BSC
  - กิฟต์เซ็ต จาก Chalachol Bangkok
  Smart Boy 2015
  - ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท
  - กิฟต์เซ็ต จาก Biore Makeup Remover
  - กิฟต์เซ็ต จากผลิตภัณฑ์ Pantene Pro-V
  - กิฟต์เซ็ต จาก Dutch Mill 4 in 1 Life Plus
  - บัตรกำนัล สปา เซนวารี จาก โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
  - iPad mini 3 รุ่น wifi 64 GB
  - แพ็คเกจท่องเที่ยว มาเก๊า จาก การท่องเที่ยวมาเก๊าประจำประเทศไทย
  - บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพ
  ด้วยทุนประกัน 500,000 บาท
  - นาฬิกา NIXON จำนวน 1 รางวัล
  - เครื่องประดับ Symphony จำนวน 1 รางวัล
  - ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง Arty Professional by BSC
  - กิฟต์เซ็ต จาก Chalachol Bangkok
  ผู้เข้ารอบ 12 คนสุดท้าย (ยกเว้นผู้ได้รับตำแหน่ง SMART BOY ที่ร่วมกิจกรรมบนเวทีในการประกวดฯ)
  - ได้รับเงินรางวัลคนละ 15,000 บาท
  - บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม
  ให้กับผู้เข้ารอบ 12 คนตลอดระยะเวลาการประกวด ด้วยทุนประกันท่านละ 1 แสนบาท
  รางวัลสำหรับ ตำแหน่งพิเศษ ผิวสวยใส สุขภาพดี โดย Biore
  - ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท
  - ผลิตภัณฑ์ Biore ใช้ฟรีตลอดปี
  รางวัลสำหรับ ตำแหน่งพิเศษ PANTENE Healthy Hair Idol
  - ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท
  - กิฟต์เซ็ต จากผลิตภัณฑ์ แพนทีน โปร-วี
  รางวัลสำหรับ ตำแหน่งพิเศษ
  Healthy Shape Model by Dutch mill 4 in 1 Life Plus

  - ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท
  - กิฟต์เซ็ต จาก Dutch Mill 4 in 1 Life Plus

  13. รางวัลสำหรับผู้ชมทางบ้าน
  ผู้ชมทางบ้านที่ร่วมโหวต Photogenic Model 2015
  - iPad mini 3 รุ่น wifi 64 GB
  - เครื่องประดับ Symphony จำนวน 6 รางวัล มูลค่า 5,000 บาท
  รวมมูลค่า 30,000 บาท
  - นาฬิกา TITAN จำนวน 3 รางวัล มูลค่า 4,300 บาท
  - ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง Arty Professional by BSC มูลค่า 3,500 บาท จำนวน 2 รางวัล
  ผู้ร่วมสนุกสำหรับกิจกรรมบน Social Media
  - เครื่องประดับ Symphony จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 5,000 บาท
  ผู้ร่วมสนุกสำหรับกิจกรรมบน Digital’s Choice 2015
  - เครื่องประดับ Symphony จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 5,000 บาท

  14. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับตำแหน่ง
  ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง ไทยซูเปอร์โมเดล 2015 และผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 9 คน
  มีความผูกพันกับกองประกวดฯ นับตั้งแต่วันที่ได้รับตำแหน่ง ดังนี้
  14.1 ไทยซูเปอร์โมเดล 2015 จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในงานต่างๆ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก
  กองประกวดฯ ตลอดระยะเวลาที่ผูกพันไว้
  14.2 การทำสัญญาหรือภาระผูกพันใดๆ เกี่ยวกับการแสดงตัว การแสดงภาพยนตร์ ละคร การเดินแบบ การถ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ ที่ผู้เข้าประกวดได้ทำไว้กับบุคคลภายนอก ก่อนหน้าที่จะเข้าประกวดฯ นี้ เมื่อผู้เข้าประกวดได้รับตำแหน่งไทยซูเปอร์โมเดล 2015 แล้ว ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะต้องทำการยกเลิกสัญญา หรือข้อตกลง หรือนิติกรรมอื่นใด หรือภาระผูกพันดังกล่าวทันที และจะต้องปฏิบัติตามสัญญาที่กองประกวดฯ ได้ทำไว้กับผู้ให้การสนับสนุนกองประกวดฯ
  14.3 ภายใน 90 วัน นับจากวันประกาศผลในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 ผู้เข้าประกวดไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์ 2015 และที่ผ่านเข้ารอบ 9 คนสุดท้าย รับว่าจะไม่เข้าร่วมการประกวดนางแบบอื่น และ/หรือเข้าร่วม การประกวดที่ใกล้เคียงกับสายงานนางแบบ ยกเว้น การประกวดที่ทางกองประกวดฯ เห็นชอบและส่งเข้าร่วม
  14.4 ไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์ 2015 เซ็นต์สัญญารับเป็นนักแสดงของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เป็นระยะเวลา 3 ปี ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 9 คนสุดท้าย และผู้ที่ได้รับตำแหน่งพิเศษได้รับการพิจารณาเซ็นต์สัญญาเป็นนักแสดงของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 หรือ บริษัทในเครือฯ เป็นระยะเวลา 3 ปี

  15. สิทธิและผลประโยชน์ของผู้ที่ได้รับตำแหน่ง
  15.1 การทำนิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ ในการออกแสดงตน ถ่ายแบบ โฆษณาประชาสัมพันธ์ แสดงภาพยนตร์ หรือละครโทรทัศน์ ฯลฯ ของ ไทยซูเปอร์โมเดล 2015
  จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกองประกวดฯ ในระหว่าง ดำรงตำแหน่ง
  ค่าตอบแทนในการที่ไทยซูเปอร์โมเดล 2015 ออกแสดงตน โฆษณาประชาสัมพันธ์ แสดงภาพยนตร์ หรือละครโทรทัศน์ ละครเวที ถือว่าเป็นสิทธิของกองประกวดฯ แบ่งให้ ไทยซูเปอร์โมเดล 2015 ตามจำนวนที่เหมาะสมต่อไป
  15.2 ระหว่างดำรงตำแหน่ง ไทยซูเปอร์โมเดล 2015 จะต้องพักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หากประสงค์จะพักอาศัยนอกเขตกรุงเทพมหานครต้องได้รับความเห็นชอบจากกองประกวดฯก่อน ซึ่งจะต้องเป็นสถานที่ที่ติดต่อได้สะดวก

  16. การพ้นจากตำแหน่ง ไทยซูเปอร์โมเดล 2015
  จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  16.1 ลาออก
  16.2 สมรส
  16.3 มีครรภ์หรือให้กำเนิดบุตร
  16.4 เสียชีวิต
  16.5 คณะกรรมการซึ่งกองประกวดฯ แต่งตั้ง เห็นสมควรให้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
  16.5.1 มีอาชีพหรือมีความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม
  16.5.2 กระทำการอันขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน
  16.5.3 เจ็บป่วยทางร่างกายหรือจิตใจ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
  16.5.4 ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือความเชื่อถือในตำแหน่ง
  16.5.5 เหตุอื่นๆ ที่คณะกรรมการฯ พิจารณาเฉพาะกรณีไป

  กองประกวดไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์ 2015