Rotate screen for more information

หมุนหน้าจอเป็นแนวนอน เพื่อดูเนื้อหาเพิ่มเติม

Rotate screen for more information

หมุนหน้าจอเป้นแนวตั้ง เพื่อดูเนื้อหาเพิ่มเติม

T S M News

ข่าวการประกวด

T S M Schedule

ตารางการประกวด

 • รับสมัคร ภาคใต้

  เสาร์ที่ 6 กันยายน 2557

  เวลา 11.00 น. - 13.00 น.
  ศูนย์การค้า โคลีเซียม สุราษฎร์ธานี

 • รับสมัคร ภาคอีสาน

  อาทิตย์ที่ 14 กันยายน2557

  เวลา 11.00 น. - 13.00 น.
  ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

 • รับสมัคร ภาคกลาง

  เสาร์ที่ 20 กันยายน 2557

  เวลา 10.00 น. - 13.30 น.
  เอสพละนาด รัชดา กรุงเทพฯ

 • รับสมัคร ภาคเหนือ

  เสาร์ที่ 27 กันยายน 2557

  เวลา 11.00 น. - 13.00 น.
  ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

 • คัดเลือกผู้เข้ารอบ
  20 คนสุดท้าย

  วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557

  บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
  ชั้น 5 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

 • คัดเลือก

  วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557

  ห้องบางนาฮอลล์
  ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา บางนา

 • Editors’ Choice
  Fashion Party

  วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557

  C Court
  ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์

 • รอบซ้อมใหญ่

  พุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557

  รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5
  ศูนย์การค้า สยามพารากอน

 • รอบตัดสิน

  พฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557

  เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
  รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5
  ศูนย์การค้า สยามพารากอน

 • รอบตัดสิน

  พฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557

  เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
  รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5
  ศูนย์การค้า สยามพารากอน

T S M Information

ระเบียบการ การประกวด

 • คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครเข้าประกวด

  สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ผู้จัดการประกวดไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์ 2014 กำหนดระเบียบการไว้ ดังนี้

  1. วัตถุประสงค์ของการจัดการประกวด
  1.1 เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง ไทยซูเปอร์โมเดล 2014
  1.2 เพื่อให้การประกวดไทยซูเปอร์โมเดล เป็นเวทีประกวดนางแบบในระดับประเทศ
  1.3 เพื่อส่งเสริมอาชีพนางแบบของไทยให้เข้าสู่ระดับสากล
  1.4 เพื่อค้นหาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดระดับสากล
  1.5 เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสในการก้าวสู่วงการบันเทิง

  2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด
  2.1 เพศหญิง สัญชาติไทย
  2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 24 ปี เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2533 ถึง 31 ธันวาคม 2542
  กรณีที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง
  2.3 กำหนดส่วนสูง ไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร
  2.4 ไม่มีสัญญาผูกพันกับโมเดลลิง คณะ หรือหน่วยงานอื่นที่ใกล้เคียงในสายงานนางแบบและการแสดง
  2.5 ต้องเป็นโสด ไม่เคยผ่านการสมรส-งานเลี้ยง/พิธีแต่งงาน จดทะเบียนสมรส การใช้ชีวิตคู่ฉันสามี-ภรรยา และไม่เคยตั้งครรภ์ และ/หรือให้กำเนิดบุตรมาก่อนแต่อย่างใด
  2.6 ต้องไม่เคยถ่ายภาพศิลป์กึ่งเปลือย/โป๊เปลือย หรือภาพที่เข้าข่ายล่อแหลม ตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ หรือแพร่ภาพผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกมาก่อน
  2.7 ต้องไม่เคยประกอบอาชีพ รับงานพิเศษ หรือมีความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจเสื่อมเสียต่อจารีตประเพณีอันดีงามของสังคม

  3. การสมัครเข้าประกวด
  สมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐาน คือ บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร
  - วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 เปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา 11.00 น.- 13.00 น. ที่ศูนย์การค้าโคลีเซียม สุราษฎร์ธานี
  - วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2557 เปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา 11.00 น.- 13.00 น. ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
  - วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 เปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา 10.00 น.- 13.30 น. ที่เอสพละนาด รัชดา กรุงเทพฯ
  - วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2556 เปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา 11.00 น.- 13.00 น. ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

  ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกมากขึ้นสำหรับ ผู้สนใจสมัครประกวด ไทยซูเปอร์โมเดล 2014 ที่กรุงเทพฯ สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ได้
  ตามรายละเอียดและขั้นตอนดังนี้
  1. เข้าเว็บไซต์ http://tsm.ch7.com
  2. คลิกเข้าสู่เมนู Register Online
  3. กรอกข้อมูลส่วนตัว ของผู้สมัคร จากนั้นทำตามขั้นตอน
  4. ผู้สมัครนำหลักฐานมาในวันรับสมัคร และคัดเลือก วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557

  4. กำหนดการและสถานที่ประกวดรอบตัดสิน
  วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
  ที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

  5. การแสดงตนผู้ผ่านเข้ารอบแรก
  ผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารอบทุกคนจะได้รับการติดต่อยืนยันจากเจ้าหน้าที่กองประกวดฯ โดยต้องมาแสดงตัวต่อคณะกรรมการคัดเลือก ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 เพื่อทำการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ 20 คน โดยต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

  6. การแสดงตนผู้เข้ารอบ 20 คน
  ผู้ผ่านเข้ารอบ 20 คน ต้องทำกิจกรรมต่างๆ ที่กองประกวดฯ กำหนดไว้ โดยวันและเวลาจะนัดหมายต่อไป

  7. การฝึกซ้อมและร่วมกิจกรรม
  ผู้เข้าประกวดทั้ง 20 คน จะต้องร่วมกิจกรรมตามที่กองประกวดฯ นัดหมายทุกครั้ง เพื่อทำการฝึกซ้อมและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่กองประกวดฯ จัดไว้โดยพร้อมเพรียงกันทั้ง 20 คน จนเสร็จสิ้นการประกวดฯ และร่วมงานเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการฯ ผู้สนับสนุน และแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับตำแหน่ง

  8. การแต่งกายในการประกวด
  ในการประกวดทุกรอบ ผู้เข้าประกวดจะต้องแต่งกายในชุดซึ่งกองประกวดฯ จัดหาให้ พร้อมหมายเลขที่กองประกวดฯ จัดไว้ให้เท่านั้น

  9. การเสริมสวย
  การเสริมสวยใบหน้าและทรงผม ทางกองประกวดฯ ได้จัดหาผู้เชี่ยวชาญมาจากสถาบันเสริมความงามที่มีชื่อเสียงให้แก่ผู้เข้าประกวดทั้ง 20 คน โดยผู้เข้าประกวดทุกคนต้องเสริมสวยในสถานที่ ที่กองประกวดฯ กำหนดไว้เท่านั้น กองประกวดฯ จะไม่อนุญาตให้พี่เลี้ยง/ช่างเสริมสวยที่ไม่ใช่ตัวแทนของกองประกวดฯ เข้าไปบริเวณห้องพักหลังเวทีโดยเด็ดขาด

  10. กองประกวดฯ แบ่งการคัดเลือก ดังนี้

  คัดเลือกรอบแรก
  ภาคใต้ เสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 ที่ศูนย์การค้าโคลีเซียม สุราษฎ์ธานี
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2557 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
  ภาคกลาง เสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 ที่เอสพละนาด รัชดา กรุงเทพฯ
  ภาคเหนือ เสาร์ที่ 27 กันยายน 2557 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

  คัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 20 คน
  วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 ที่ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
  ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

  รอบซ้อมใหญ่
  วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ที่รอยัล พารากอน ฮอลล์
  ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

  รอบตัดสิน ไทยซูเปอร์โมเดล 2014
  วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ที่รอยัล พารากอน ฮอลล์
  ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

  11. การตัดสิน การตัดสินการประกวดกระทำโดยคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 • รางวัลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ สำหรับผู้เข้าประกวด

  12. รางวัลสำหรับผู้เข้าประกวด ไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์ 2014
  12.1 ไทยซูเปอร์โมเดล 2014 จะได้รับรางวัลดังนี้
  - ได้รับเงินรางวัล 500,000 บาท
  - รถยนต์ โตโยต้า พริอุส รุ่น 1.8 Option Grade มูลค่า 1,369,000 บาท
  - กิฟเซต จากผลิตภัณฑ์ แพนทีน โปร-วี
  - สมาร์ทโฟน พร้อมซิมเบอร์สวย จาก AIS
  - เครื่องประดับ Symphony จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 50,000 บาท
  - บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มด้วยทุนประกัน 1 ล้านบาท
  - แพ็คเกจท่องเที่ยว มาเก๊า จาก การท่องเที่ยวมาเก๊าประจำประเทศไทย และ ไมล์เลจแอร์แอนด์แทรเวล
  - นาฬิกา TITAN จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 10,500 บาท
  - กิฟเซต จาก Chalachol Bangkok
  12.2 ผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย (ยกเว้นผู้ได้รับตำแหน่งไทยซูเปอร์โมเดล 2014)
  - ได้รับเงินรางวัลคนละ 30,000 บาท
  12.3 ผู้เข้ารอบ 20 คน (ยกเว้นผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย) ที่ร่วมกิจกรรมบนเวทีในวันประกวดฯ
  - ได้รับเงินรางวัลคนละ 15,000 บาท
  - บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มให้กับผู้เข้ารอบ 20 คนตลอดระยะเวลาการประกวด ด้วยทุนประกันท่านละ 1 แสนบาท
  12.4 1 ใน ผู้ผ่านเข้ารอบ 20 คน มีโอกาสได้รับ ตำแหน่งพิเศษและรางวัล ต่อไปนี้

  ของรางวัลสำหรับตำแหน่งพิเศษ
  Editors’ Choice
  - ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท
  - กิฟเซต จากผลิตภัณฑ์ แพนทีน โปร-วี - เครื่องประดับ Symphony จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 41,000 บาท
  - บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มด้วยทุนประกัน 500,000 บาท
  - แพ็คเกจท่องเที่ยว มาเก๊า จาก การท่องเที่ยวมาเก๊าประจำประเทศไทย และ ไมล์เลจแอร์แอนด์แทรเวล
  - นาฬิกา TITAN จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 6,900 บาท
  - กิฟเซต จาก Chalachol Bangkok
  Photogenic Model
  - ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท
  - กิฟเซต จากผลิตภัณฑ์ แพนทีน โปร-วี
  - สมาร์ทโฟน พร้อมซิมเบอร์สวย จาก AIS
  - เครื่องประดับ Symphony จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 35,000 บาท
  - บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มด้วยทุนประกัน 500,000 บาท
  - แพ็คเกจท่องเที่ยว มาเก๊า จาก การท่องเที่ยวมาเก๊าประจำประเทศไทย และ ไมล์เลจแอร์แอนด์แทรเวล
  - นาฬิกา TITAN จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 6,900 บาท
  - กิฟเซต จาก Chalachol Bangkok
  Digital’s Choice
  - เครื่องประดับ Symphony จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 30,000 บาท
  - แพ็คเกจท่องเที่ยว มาเก๊า จาก การท่องเที่ยวมาเก๊าประจำประเทศไทย และ ไมล์เลจแอร์แอนด์แทรเวล
  - นาฬิกา TITAN จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 6,900 บาท
  - กิฟเซต จาก Chalachol Bangkok
  รางวัลสำหรับ ตำแหน่งพิเศษ สาวผมสวยสุขภาพดี โดย แพนทีน โปร-วี
  - ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท
  - กิฟเซต จากผลิตภัณฑ์ แพนทีน โปรวี
  รางวัลสำหรับ ตำแหน่งพิเศษ AIS Digital Girl
  - ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท
  - สมาร์ทโฟน พร้อมซิมเบอร์สวย จาก AIS

  12.5 ผู้ผ่านเข้ารอบจากแต่ละภาค ยกเว้นกรุงเทพมหานคร จะได้รับการสนับสนุนค่าพาหนะคนละ 4,000 บาท และหากผ่านเข้ารอบ 20 คน จะได้รับเงินสนับสนุนคนละ 10,000 บาท เพื่อช่วยเป็นค่าพาหนะ สำหรับการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมกับกองประกวดฯที่กรุงเทพมหานคร

  13. รางวัลสำหรับผู้ชมทางบ้าน
  ผู้ชมทางบ้านที่ร่วมโหวต Photogenic Model 2014
  - สมาร์ทโฟน จาก AIS
  - เครื่องประดับ Symphony จำนวน 6 รางวัล มูลค่า 5,000 บาท รวมมูลค่า 30,000 บาท
  - นาฬิกา TITAN จำนวน 3 รางวัล มูลค่า 5,900 บาท
  ผู้ร่วมสนุกสำหรับกิจกรรมบน Social Media
  - เครื่องประดับ Symphony จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 5,000 บาท
  ผู้ร่วมสนุกสำหรับกิจกรรมบน Digital’s Choice 2014
  - เครื่องประดับ Symphony จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 5,000 บาท

  14. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับตำแหน่ง
  ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง ไทยซูเปอร์โมเดล 2014 และผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 9 คน มีความผูกพันกับกองประกวดฯ นับตั้งแต่วันที่ได้รับตำแหน่ง ดังนี้
  14.1 ไทยซูเปอร์โมเดล 2014 จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในงานต่างๆ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากกองประกวดฯ ตลอดระยะเวลาที่ผูกพันไว้
  14.2 การทำสัญญาหรือภาระผูกพันใดๆ เกี่ยวกับการแสดงตัว การแสดงภาพยนตร์ ละคร การเดินแบบ การถ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ ที่ผู้เข้าประกวดได้ทำไว้กับบุคคลภายนอกก่อนหน้าที่จะเข้าประกวดฯ นี้ เมื่อผู้เข้าประกวดได้รับตำแหน่งไทยซูเปอร์โมเดล 2014 แล้ว ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะต้องทำการยกเลิกสัญญา หรือข้อตกลง หรือนิติกรรมอื่นใด หรือภาระผูกพันดังกล่าวทันที และจะต้องปฏิบัติตามสัญญาที่กองประกวดฯ ได้ทำไว้กับผู้ให้การสนับสนุนกองประกวดฯ
  14.3 ภายใน 90 วัน นับจากวันประกาศผลในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ผู้เข้าประกวด ไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์ 2014 และที่ผ่านเข้ารอบ 9 คนสุดท้าย รับว่าจะไม่เข้าร่วมการประกวดนางแบบอื่น และ/หรือเข้าร่วม การประกวดที่ใกล้เคียงกับสายงานนางแบบ ยกเว้น การประกวดที่ทางกองประกวดฯ เห็นชอบและส่งเข้าร่วม
  14.4 ไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์ 2014 เซ็นต์สัญญารับเป็นนักแสดงของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เป็นระยะเวลา 3 ปี ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 9 คนสุดท้าย และผู้ที่ได้รับตำแหน่งพิเศษ เซ็นต์สัญญารับเป็นนักแสดงของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เป็นระยะเวลา 1 ปี

  15. สิทธิและผลประโยชน์ของผู้ที่ได้รับตำแหน่ง
  15.1 การทำนิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ ในการออกแสดงตน ถ่ายแบบ โฆษณาประชาสัมพันธ์ แสดงภาพยนตร์ หรือละครโทรทัศน์ ฯลฯ ของ ไทยซูเปอร์โมเดล 2014 จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกองประกวดฯ ในระหว่างดำรงตำแหน่ง ค่าตอบแทนในการที่ไทยซูเปอร์โมเดล 2014 ออกแสดงตน โฆษณาประชาสัมพันธ์ แสดงภาพยนตร์ หรือละครโทรทัศน์ ละครเวที ถือว่าเป็นสิทธิของกองประกวดฯ แบ่งให้ ไทยซูเปอร์โมเดล 2014 ตามจำนวนที่เหมาะสมต่อไป
  15.2 ระหว่างดำรงตำแหน่ง ไทยซูเปอร์โมเดล 2014 จะต้องพักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หากประสงค์จะพักอาศัยนอกเขตกรุงเทพมหานครต้องได้รับความเห็นชอบจากกองประกวดฯก่อน ซึ่งจะต้องเป็นสถานที่ที่ติดต่อได้สะดวก

  16. การพ้นจากตำแหน่ง ไทยซูเปอร์โมเดล 2014
  จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  16.1 ลาออก
  16.2 สมรส
  16.3 มีครรภ์หรือให้กำเนิดบุตร
  16.4 เสียชีวิต
  16.5 คณะกรรมการซึ่งกองประกวดฯ แต่งตั้ง เห็นสมควรให้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
  16.5.1 มีอาชีพหรือมีความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม
  16.5.2 กระทำการอันขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน
  16.5.3 เจ็บป่วยทางร่างกายหรือจิตใจ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
  16.5.4 ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือความเชื่อถือในตำแหน่ง
  16.5.5 เหตุอื่นๆ ที่คณะกรรมการฯ พิจารณาเฉพาะกรณีไป

  กองประกวดไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์ 2014