contestants Thai Supermodel Contest 2016

News Thai Supermodel Contest 2016

ดูทั้งหมด

Information Thai Supermodel Contest 2016

  • ระเบียบการ การประกวด Thai Supermodel Contest 2016

   สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ผู้จัดการประกวด ไทยซูเปอร์โมเดล คอนเทสต์ 2016 กำหนดระเบียบการไว้ ดังนี้

   1. วัตถุประสงค์ของการจัดการประกวดฯ
   1.1 เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง ไทยซูเปอร์โมเดล 2016
   1.2 เพื่อให้การประกวด ไทยซูเปอร์โมเดล 2016 เป็นเวทีประกวดนางแบบในระดับประเทศ
   1.3 เพื่อส่งเสริมอาชีพนางแบบของไทยให้เข้าสู่ระดับสากล
   1.4 เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสในการก้าวสู่วงการบันเทิง

   2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด
   2.1 เพศหญิง สัญชาติไทย
   2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 24 ปี เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2535 - 31 ธันวาคม 2543 กรณีที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง
   2.3 กำหนดส่วนสูงต้องไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร
   2.4 ไม่มีสัญญาผูกพันกับโมเดลลิง คณะ หรือหน่วยงานอื่นที่ใกล้เคียงในสายงานนางแบบและการแสดง
   2.5 ต้องมีสถานะโสด ไม่เคยผ่านการสมรส-งานเลี้ยง/พิธีแต่งงาน จดทะเบียนสมรส การใช้ชีวิตคู่ฉันสามี-ภรรยา ไม่เคยตั้งครรภ์ และ/หรือให้กำเนิดบุตรมาก่อนแต่อย่างใด
   2.6 ต้องไม่เคยถ่ายภาพศิลป์กึ่งเปลือย/โป๊เปลือย หรือภาพที่เข้าข่ายล่อแหลม ตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ หรือแพร่ภาพผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาก่อน
   2.7 ต้องไม่เคยประกอบอาชีพ รับงานพิเศษ หรือมีความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจเสื่อมเสียต่อจารีตประเพณีอันดีงามของสังคม

   3. การสมัครเข้าประกวด
   สมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐาน คือ บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร
   วันรับสมัคร
   - วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 เปิดรับสมัคร เวลา 10.30-13.00 น. ณ ลานโปรโมชัน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
   - วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 เปิดรับสมัคร เวลา 13.00-16.00 น. ณ ลานอีเดน 1 เซ็นทรัลเวิลด์
   ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกมากขึ้นสำหรับผู้สนใจสมัครประกวด ไทยซูเปอร์โมเดล 2016 สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ ตามรายละเอียดและขั้นตอนดังนี้
   1. เข้าเว็บไซต์ http://tsm.ch7.com
   2. คลิกเข้าสู่เมนู Register Online
   3. กรอกข้อมูลส่วนตัว ของผู้สมัคร จากนั้นทำตามขั้นตอน
   ผู้สมัครนำหลักฐานมาในวันรับสมัครและคัดเลือก

   4. กำหนดการและสถานที่ประกวดรอบตัดสิน
   • รอบซ้อมใหญ่
   วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

   • รอบตัดสิน
   วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

   5. การแสดงตนผู้ผ่านเข้ารอบแรก
   ผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารอบทุกคนจะได้รับการนัดหมายจากเจ้าหน้าที่กองประกวดฯ โดยต้องมาแสดงตัวต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 ที่ลานอีเดน 1 เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อทำการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ 20 คน โดยต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย ทั้งนี้ ไม่ต้องแต่งหน้า ทำผม เนื่องจากทางกองประกวดฯ จัดเตรียมช่างหน้าและช่างผม เพื่อดูแลผู้ผ่านเข้ารอบทุกคน

   6. การแสดงตนผู้เข้ารอบ 20 คน
   ผู้ผ่านเข้ารอบ 20 คน ต้องทำกิจกรรมต่างๆ ที่กองประกวดฯ กำหนดไว้ โดยวันและเวลาจะนัดหมายต่อไป

   7. การฝึกซ้อมและร่วมกิจกรรม
   ผู้เข้าประกวดทั้ง 20 คน จะต้องร่วมกิจกรรมตามที่กองประกวดฯ นัดหมายทุกครั้ง เพื่อทำการฝึกซ้อมและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่กองประกวดฯ จัดไว้โดยพร้อมเพรียงกันทั้ง 20 คน จนเสร็จสิ้นการประกวดฯ และร่วมงานเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการฯ ผู้สนับสนุน และแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับตำแหน่ง

   8. การแต่งกายในการประกวด
   ในการประกวดทุกรอบ ผู้เข้าประกวดจะต้องแต่งกายในชุดซึ่งกองประกวดฯ จัดหาให้ พร้อมหมายเลขที่กองประกวดฯ จัดไว้ให้เท่านั้น

   9. การเสริมสวย
   การเสริมสวยใบหน้าและทรงผม ทางกองประกวดฯ ได้จัดหาผู้เชี่ยวชาญมาจากสถาบันเสริมความงามที่มีชื่อเสียงให้แก่ผู้เข้าประกวดทั้ง 20 คน โดยผู้เข้าประกวดทุกคนต้องเสริมสวยในสถานที่ที่กองประกวดฯ กำหนดไว้เท่านั้น กองประกวดฯ จะไม่อนุญาตให้พี่เลี้ยง/ช่างเสริมสวยที่ไม่ใช่ตัวแทนของกองประกวดฯ เข้าไปบริเวณห้องพักหลังเวทีโดยเด็ดขาด

   10. กองประกวดฯ แบ่งการคัดเลือก ดังนี้

   คัดเลือกรอบแรก
   - วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 ลานโปรโมชัน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
   - วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 ลานอีเดน 1 เซ็นทรัลเวิลด์

   คัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 20 คน
   วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 ที่ลานอีเดน 1 เซ็นทรัลเวิลด์

   11. การตัดสิน การตัดสินการประกวดกระทำโดยคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

   12. รางวัลสำหรับผู้เข้าประกวด ไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์ 2016
   12.1 ไทยซูเปอร์โมเดล 2016 จะได้รับรางวัลดังนี้
   - ได้รับเงินรางวัล 500,000 บาท
   - รถยนต์ Honda Civic รุ่น 1.5 Turbo
   - กิฟต์เซ็ต จาก เบทาโกร
   - กิฟต์เซ็ต จาก แพนทีน
   - บัตรกำนัลสปา เซนวารี จาก โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
   - บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพ ด้วยทุนประกัน 1 ล้านบาท
   - เครื่องประดับ Symphony จำนวน 1 รางวัล
   - ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง Arty Professional by BSC
   - นาฬิกา ANNE KLIEN จำนวน 1 รางวัล
   - รองเท้า จาก BSC SHOES
   12.2 ผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย (ยกเว้นผู้ได้รับตำแหน่งไทยซูเปอร์โมเดล 2016)
   - ได้รับเงินรางวัลคนละ 40,000 บาท

  • 12.3 ผู้เข้ารอบ 20 คน (ยกเว้นผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย) ที่ร่วมกิจกรรมบนเวทีในวันประกวดฯ
   - ได้รับเงินรางวัลคนละ 20,000 บาท
   - บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มให้กับผู้เข้ารอบ 20 คนตลอดระยะเวลาการประกวด ด้วยทุนประกันท่านละ 1 แสนบาท
   - รองเท้า จาก BSC SHOES
   12.4 ในผู้ผ่านเข้ารอบ 20 คน มีโอกาสได้รับตำแหน่งพิเศษและรางวัลต่อไปนี้
   - ของรางวัลสำหรับตำแหน่งพิเศษ
   Editors’ Choice
   - ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท
   - กิฟต์เซ็ต จาก เบทาโกร
   - กิฟต์เซ็ต จาก แพนทีน
   - บัตรกำนัลสปา เซนวารี จาก โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
   - บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพด้วยทุนประกัน 5 แสนบาท
   - เครื่องประดับ Symphony จำนวน 1 รางวัล
   - ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง Arty Professional by BSC
   - นาฬิกา ANNE KLIEN จำนวน 1 รางวัล
   Photogenic Model
   - ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท
   - กิฟต์เซ็ต จาก เบทาโกร
   - กิฟต์เซ็ต จาก แพนทีน
   - บัตรกำนัลสปา เซนวารี จาก โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
   - บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพด้วยทุนประกัน 5 แสนบาท
   - เครื่องประดับ Symphony จำนวน 1 รางวัล
   - ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง Arty Professional by BSC
   - นาฬิกา ANNE KLIEN จำนวน 1 รางวัล
   Digital’s Choice
   - กิฟต์เซ็ต จาก เบทาโกร
   - กิฟต์เซ็ต จาก แพนทีน
   - บัตรกำนัลสปา เซนวารี จาก โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
   - บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพด้วยทุนประกัน 5 แสนบาท
   - เครื่องประดับ Symphony จำนวน 1 รางวัล
   - ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง Arty Professional by BSC
   - นาฬิกา ANNE KLIEN จำนวน 1 รางวัล
   Smart Boy 2016
   - ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท 
   - กิฟต์เซ็ต จาก เบทาโกร
   - กิฟต์เซ็ต จาก แพนทีน
   - บัตรกำนัลสปา เซนวารี จาก โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
   - บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพด้วยทุนประกัน 5 แสนบาท                         
      ด้วยทุนประกัน 5 แสนบาท
   - เครื่องประดับ Symphony จำนวน 1 รางวัล
   - ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง Arty Professional by BSC
   - นาฬิกา TIMEX จำนวน 1 รางวัล
   ตำแหน่ง Beauty and Quality by BETAGRO
   - ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท
   - กิฟต์เซ็ต จากผลิตภัณฑ์ เบทาโกร
   ตำแหน่ง PANTENE Healthy Hair Idol
   - ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท
   - กิฟต์เซ็ต จากผลิตภัณฑ์ แพนทีน
   รางวัลสำหรับผู้ชมทางบ้าน
   ผู้ชมทางบ้านที่ร่วมโหวต Photogenic Model 2016
   - เครื่องประดับ Symphony จำนวน 6 รางวัล มูลค่า 5,000 บาท รวมมูลค่า 30,000 บาท
   - นาฬิกา ANNE KLIEN จำนวน 3 รางวัล มูลค่า 4,590 บาท
   - ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง Arty Professional by BSC จำนวน 2 รางวัล มูลค่า 3,500 บาท
   ผู้ร่วมสนุกสำหรับกิจกรรมบน Social Media
   - เครื่องประดับ Symphony จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 5,000 บาท
   ผู้ร่วมสนุกสำหรับกิจกรรมบน Digital’s Choice 2016
   - เครื่องประดับ Symphony จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 5,000 บาท

   13. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับตำแหน่ง
   ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง ไทยซูเปอร์โมเดล 2016 และผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 9 คน มีความผูกพันกับกองประกวดฯ นับตั้งแต่วันที่ได้รับตำแหน่ง ดังนี้
   13.1 ไทยซูเปอร์โมเดล 2016 จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในงานต่างๆ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากกองประกวดฯ ตลอดระยะเวลาที่ผูกพันไว้
   13.2 การทำสัญญาหรือภาระผูกพันใดๆ เกี่ยวกับการแสดงตัว การแสดงภาพยนตร์ ละคร การเดินแบบ การถ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ ที่ผู้เข้าประกวดได้ทำไว้กับบุคคลภายนอกก่อนหน้าที่จะเข้าประกวดฯ นี้ เมื่อผู้เข้าประกวดได้รับตำแหน่งไทยซูเปอร์โมเดล 2016 แล้ว ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะต้องทำการยกเลิกสัญญา หรือข้อตกลง หรือนิติกรรมอื่นใด หรือภาระผูกพันดังกล่าวทันที และจะต้องปฏิบัติตามสัญญาที่กองประกวดฯ ได้ทำไว้กับผู้ให้การสนับสนุนกองประกวดฯ
   13.3 ภายใน 90 วัน นับจากวันประกาศผลและที่ผ่านเข้ารอบ 9 คนสุดท้าย รับว่าจะไม่เข้าร่วมการประกวดนางแบบอื่น และ/หรือเข้าร่วมการประกวดที่ใกล้เคียงกับสายงานนางแบบ ยกเว้นการประกวดที่ทางกองประกวดฯ เห็นชอบและส่งเข้าร่วม
   13.4 ไทยซูเปอร์โมเดล 2016 เซ็นสัญญารับเป็นนักแสดงของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เป็นระยะเวลา 3 ปี ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 9 คนสุดท้าย และผู้ที่ได้รับตำแหน่งพิเศษได้รับการพิจารณาเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 หรือบริษัทในเครือฯ เป็นระยะเวลา 3 ปี

   14. สิทธิและผลประโยชน์ของผู้ที่ได้รับตำแหน่ง
   การทำนิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ ในการออกแสดงตน ถ่ายแบบ โฆษณาประชาสัมพันธ์ แสดงภาพยนตร์ หรือละครโทรทัศน์ ฯลฯ ของไทยซูเปอร์โมเดล 2016 จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกองประกวดฯ ในระหว่างดำรงตำแหน่ง และการเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงสถานีฯ โดยค่าตอบแทนในการที่ไทยซูเปอร์โมเดล 2016 ออกแสดงตน โฆษณาประชาสัมพันธ์ แสดงภาพยนตร์ หรือละครโทรทัศน์ ละครเวที เป็นสิทธิของผู้ได้รับตำแหน่งไทยซูเปอร์โมเดล 2016

   15. การพ้นจากตำแหน่ง ไทยซูเปอร์โมเดล 2016
   จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
   15.1 ลาออก
   15.2 สมรส
   15.3 มีครรภ์หรือให้กำเนิดบุตร
   15.4 เสียชีวิต
   15.5 คณะกรรมการซึ่งกองประกวดฯ แต่งตั้ง เห็นสมควรให้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
   15.5.1 มีอาชีพหรือมีความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม
   15.5.2 กระทำการอันขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน
   15.5.3 เจ็บป่วยทางร่างกายหรือจิตใจ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
   15.5.4 ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือความเชื่อถือในตำแหน่ง
   15.5.5 เหตุอื่นๆ ที่คณะกรรมการฯ พิจารณาเฉพาะกรณีไป

   กองประกวด ไทยซูเปอร์โมเดล คอนเทสต์ 2016

Hall of Fame Thai Supermodel Contest 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002